Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

13 oktober 2014 - 27 november 2014

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr per aktie / 0,60 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 oktober 2014

Värdering:

11,5 Mkr pre-money, exkl utestående teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje aktie i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2014/2015.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet i unitemissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss