Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

25 november 2013 - 20 januari 2014

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr

Teckningskurs:

3,40 kr per unit (0,85 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 november 2013

Värdering:

19 Mkr pre-money, exklusive eventuella teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 4:6. En befintlig aktie ska berättiga till en uniträtt, och sex uniträtter ska berättiga till teckning av en unit. En unit består av fyra aktier av serie B, en teckningsoption av serie B1 och en teckningsoption av serie B2.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption av serie B1 ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under perioden från och med att teckningsoptionen registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2014, till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie.

Varje teckningsoption av serie B2 ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under perioden från och med att teckningsoptionen registrerats hos Bolagsverket till och med den 30 november 2014, till en teckningskurs om 1,35 kronor per aktie.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 20 januari 2014.

Uppdaterat: 2013-12-10

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss