Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

6 mars 2013 - 10 april 2013

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

15,1 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 mars 2013

Värdering:

Pre-money 7,6 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. En befintlig aktie berättigar till två teckningsrätter och varje teckningsrätt till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för teckningstid är en uppskattning, faktiska datum har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Faktisk datum för emissionen har lagts in.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 10 april 2013.

Uppdaterat: 2013-03-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss