Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

27 augusti 2012 - 24 september 2012

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

10,9 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

23 augusti 2012

Värdering:

Pre-money 1,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 9:1. En gammal aktie ska berättiga till en teckningsrätt och en teckningsrätt ska berättiga till teckning av nio nya aktier.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer ej att ske,

Uppdatering: OBS! Bolaget meddelade den 8 maj 2012 att de skjuter på nyemissionen och att de tänger genomföra sammanläggningen av aktier innan. Dvs ovanstående datum är bara en uppskattning och villkoren kommer säkerligen att ändras.

Uppdatering: Villkoren för nyemissionen har nu uppdaterats med det nya förslaget som ska röstas igenom.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 24 september 2012.

Uppdaterat: 2012-09-11

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss