Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

7 september 2011 - 21 september 2011

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

16,2 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 augusti 2011

Värdering:

Pre-money 8,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Varje 1 innehavd aktie ger 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-09-06

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss