Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LifeAssays AB

LifeAssays AB

LifeAssays AB
Ole Römers väg 12
223 63 Lund

Hemsida:

www.lifeassays.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LifeAssays utvecklar, tillverkar och säljer utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay-teknologiplattformen.

Teckningsperiod:

16 februari 2011 - 2 mars 2011

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

10,1 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2011-02-11

Värdering:

Pre-money 30,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3

Post:

Övrigt:

Emissionen är i sin helhet garanterad av bolagets största ägare Tibia Konsult AB.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss