Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LIDDS AB

LIDDS AB

LIDDS AB
Kullagatan 8-10
252 20 Helsingborg

Hemsida:

www.lidds.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca Depot, för lokal behandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

13 april 2017 - 13 april 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

4,2 Mkr

Teckningskurs:

7,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

125,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, till Immobilien Österreich AB (Daniel Lifveredson).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss