Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LIDDS AB

LIDDS AB

LIDDS AB
Kullagatan 8-10
252 20 Helsingborg

Hemsida:

www.lidds.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca Depot, för lokal behandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

14 maj 2016 - 28 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr

Teckningskurs:

5,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 juni 2016

Värdering:

78,75 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. För varje befintlig aktie i bolaget erhålls 1 teckingsrätt. 7 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Större aktieägare samt styrelse och ledning har förbundit sig att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Vidare har ett garantikonsortium förbundit sig att garantera resterande belopp av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss