Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LIDDS AB

LIDDS AB

LIDDS AB
Kullagatan 8-10
252 20 Helsingborg

Hemsida:

www.lidds.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar en produkt, Liproca Depot, för lokal behandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

11 juni 2014 - 27 juni 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

44,5 Mkr

Teckningskurs:

36 kr per unit (12 kr per aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 juni 2014

Värdering:

115 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. Innehav av tio aktier ger rätt att teckna en unit, som innehåller tre aktier och en teckningsoption.

Post:

Valfritt antal, dock minimum 150 units.

Övrigt:

Den 9 juni 2014 släpper LIDDS övrig information om nyemissionen. Efter emissionen listas företaget på First North.

Uppdatering: En unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption.

Erbjudandet består av en företrädesemission på 34,5 Mkr och en spridningsemission på 10 Mkr.

Aktien börjar handlas omkring den 31 juli 2014.

Uppdaterat: 2014-06-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss