Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Levrikare Holding AB

Levrikare Holding AB

Levrikare Holding AB
Kungsgatan 10
11143 Stockholm

Hemsida:

www.levrikare.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lev Rikare är en förmånsklubb och webbportal med tjänster, råd och erbjudanden som ger medlemmarna ett rikare liv, både när det gäller ekonomi & livskvalitet.

Teckningsperiod:

22 mars 2011 - 8 april 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

5 dagar efter erhåll. av avräk

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 2 Mkr.

Villkor:

Ingen specifik företrädesrätt. Men emissionen marknadsförs inte publikt.

Post:

Övrigt:

Ledningen, styrelsen och delar av de befintliga ägarna deltar i nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss