Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lembke Elektromekaniska Verkstad LEV AB

Lembke Elektromekaniska Verkstad LEV AB

Lembke Elektromekaniska Verkstad LEV AB
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala

Hemsida:

lembke-elektromekaniska.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lembke utvecklar, tillverkar och marknadsför oljefria och energibesparande magnetlager åt verkstadsindustrin, med ett stort fokus på att anpassa vattenkraften till att kunna agera reglerkraft.

Teckningsperiod:

1 december 2014 - 17 december 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,2 Mkr

Teckningskurs:

22 000 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

11 Mkr pre-money.

Villkor:

Bolaget söker 5-10 investerare.

Post:

Minimum 5 aktier.

Övrigt:

Uppdaterat: 2014-12-08

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss