Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ledsjö Vind AB

Ledsjö Vind AB
Box 81
533 21 Götene

Hemsida:

www.ledsjovind.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ledsjö Vind har som affärsidé köpa hela eller delar av nyckelfärdiga vindkraftverk.

Teckningsperiod:

23 maj 2005 - 11 juni 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

11 juni 2005

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss