Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ledsjö Vind AB

Ledsjö Vind AB
Box 81
533 21 Götene

Hemsida:

www.ledsjovind.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ledsjö Vind har som affärsidé köpa hela eller delar av nyckelfärdiga vindkraftverk.

Teckningsperiod:

7 november 2011 - 30 november 2011

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

5,4 + 2,1 Mkr

Teckningskurs:

360 kr + 140 kr för skuldebrev

Likviddag:

16 december 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 52,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Erbjudandet är en kombination av aktier och skuldebrev. Aktien handlas sedan den 14 september 2011 på Alternativa Aktiemarknaden fyra gånger om året.

Uppdaterat: 2011-11-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss