Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ledsjö Vind AB

Ledsjö Vind AB
Box 81
533 21 Götene

Hemsida:

www.ledsjovind.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ledsjö Vind har som affärsidé köpa hela eller delar av nyckelfärdiga vindkraftverk.

Teckningsperiod:

29 augusti 2011 - 12 september 2011

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

3,47 Mkr (+1,87 i skuldebrev)

Teckningskurs:

260 kr + 140 kr för skuldebrev

Likviddag:

12 september 2011

Avstämningsdag:

24 augusti 2011

Värdering:

Pre-money 34,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10.

Post:

Övrigt:

Ledsjö Vind gör en kaptialanskaffning som kombinerar nyemission av aktier med skuldebrev. Den 14 september 2011 listas även aktierna på Alternativa Aktiemarknaden. Företaget planerar även att göra ytterligare en nyemission som då riktar sig till allmänheten.

Uppdaterat: 2011-09-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss