Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB
Södergatan 19
211 34 Malmö

Hemsida:

www.learningtosleep.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Learning to Sleep är verksamt inom digital hälsa och hjälper personer med sömnproblem att få bättre sömn genom en serie digitala produkter.

Teckningsperiod:

11 april 2023 - 25 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,44 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 april 2023

Värdering:

1,46 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 14:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger fjorton (14) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 26 procent av teckningsförbindelser.

Uppdatering: Learning 2 Sleeps företrädesemission tecknades till 2,6 Mkr tecknades med och utan företrädesrätt och 4,9 Mkr ska tecknas av de som lämnat teckningsförbindelser.

Av den totala preliminära teckningen på cirka 7,5 Mkr har de aktuella tecknarna fordringar på bolaget om cirka 5,4 Mkr vilket sannolikt kommer regleras genom kvittning i företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2023-05-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss