Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Leading Edge Materials Corp

Leading Edge Materials Corp

Leading Edge Materials Corp
1305 - 1090 West Georgia Street
Vancouver, BC, Kanada

Hemsida:

leadingedgematerials.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt gruvbolag med tillgångar i främst Sverige. Bolaget har tillgångar inom brett spektrum, fokus är grafit, sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och tungsten.

Teckningsperiod:

27 juli 2020 - 12 augusti 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,52 MCAD

Teckningskurs:

0,11 CAD per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, som beräknas stänga den 12 augusti 2020

Post:

Övrigt:

1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie till 0,20 CAD under 4 år från och med datumet då den riktade emissionen stänger.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss