Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Leading Edge Materials Corp

Leading Edge Materials Corp

Leading Edge Materials Corp
1305 - 1090 West Georgia Street
Vancouver, BC, Kanada

Hemsida:

leadingedgematerials.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt gruvbolag med tillgångar i främst Sverige. Bolaget har tillgångar inom brett spektrum, fokus är grafit, sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och tungsten.

Teckningsperiod:

6 november 2019 - 25 november 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1 MCAD

Teckningskurs:

0,056 CAD per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Private placement (non-brokered).

Post:

Övrigt:

1 unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att tecka en aktie till 0,10 CAD under 4 år, räknat från datumet då emissionen stänger.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss