Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Leading Edge Materials Corp

Leading Edge Materials Corp

Leading Edge Materials Corp
1305 - 1090 West Georgia Street
Vancouver, BC, Kanada

Hemsida:

leadingedgematerials.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Leading Edge Materials är ett kanadensiskt gruvbolag med tillgångar i främst Sverige. Bolaget har tillgångar inom brett spektrum, fokus är grafit, sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och tungsten.

Teckningsperiod:

16 oktober 2018 - 31 oktober 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2 MUSD

Teckningskurs:

0,35 USD per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Private placement.

Post:

Minimum 100 000 EUR för investerare i Europa.

Övrigt:

1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption. Teckningsoptionen ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie till priset 0,50 USD tom det datum som är 3 år efter stängningsdagen för emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss