Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LBM Group AB

LBM Group AB

LBM Group AB
Engelbrektsgatan 5
11432 Stockholm

Hemsida:

www.thelbmgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LBM utvecklar och marknadsför ledande livsstils- och konsumentrelaterade varumärken genom licensiering, rådgivning och marknadsföring med särskild inriktning på kvinnor, etniska grupper och etiska konsumenter. För närvarande innehar LBM licensrättigheter att producera och marknadsföra produkter för de två varumärkena Royal Navy och Goodyear. Licensrättigheterna gäller de utvalda produktkategorierna kläder och skor på särskilt definierade geografiska marknader. LBM verkar inom affärsområdena Brand Licensing, Brand Management och Brand Communication vilka tillsammans täcker hela värdekedjan.

Teckningsperiod:

16 augusti 2010 - 17 september 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,2 Mkr

Teckningskurs:

7,10 kr

Likviddag:

9 september 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 48 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minst 50 aktier.

Övrigt:

LBM Group planerar att notera sig på Aktietorget den 1 oktober 2010. Under Q4 2010 planerar företaget även att låta sina aktier handlas i Storbritannien och på Mauritius.

Uppdatering: LBM Group förlänger teckningsperioden till den 17 september 2010.

Uppdaterat: 2010-09-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss