Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Layerlab AB

Layerlab AB

Layerlab AB
Holtermansg. 1 D
41129 Göteborg

Hemsida:

www.layerlab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utvecklar teknologier och produkter som används i syfte att immobilisera (hålla fast) och analysera membranbundna molekyler.

Teckningsperiod:

4 mars 2010 - 14 april 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,4 Mkr

Teckningskurs:

6,75 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 16,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

500 aktier.

Övrigt:

Layerlab planerar att notera sig på Aktietorget den 23 april 2010.

Uppdatering: Layerlab förlänger teckningstiden till den 14 april 2010. Noteringen flyttas till den 17 maj 2010.

Uppdaterat: 2010-03-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss