Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Layerlab AB

Layerlab AB

Layerlab AB
Holtermansg. 1 D
41129 Göteborg

Hemsida:

www.layerlab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar teknologier och produkter som används i syfte att immobilisera (hålla fast) och analysera membranbundna molekyler.

Teckningsperiod:

23 mars 2011 - 6 april 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

2,15 kr (8,60 kr per unit)

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 mars 2011

Värdering:

Pre-money 7,5 Mkr.

Villkor:

För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 uniträtt. Innehav av 5 uniträtter berättigar till teckning av 1 så kallad unit. 1 unit består av 4 nyemitterade aktier och en 1 vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till nyteckning av 1 aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie till en kurs om 3,80 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum från och med 11 maj 2011 till och med 31 oktober 2011. Om alla teckningsoptioner används så får bolaget in ytterligare 2,6 Mkr. Layerlab har erhållit garantiåtagande motsvarande hela emissionsvolymen om cirka 6 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss