Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.latvianforest.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Teckningsperiod:

21 april 2021 - 5 maj 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

78,2 Mkr

Teckningskurs:

6,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 april 2021

Värdering:

125,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:8. Innehav av en (1) aktie oavsett aktieslag på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter medför rätt att teckna fem (5) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas av teckningsförbindelser om ca 34 Mkr motsvarande ca 43,4 procent av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss