Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.latvianforest.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Teckningsperiod:

9 juni 2017 - 26 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23,39 Mkr

Teckningskurs:

5,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 juni 2017

Värdering:

93,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2017-06-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss