Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.latvianforest.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Teckningsperiod:

25 maj 2015 - 8 juni 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,8 Mkr

Teckningskurs:

7,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 maj 2015

Värdering:

91,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser motsvarande ca 43 procent av emissionsbeloppet har erhållits från befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2015-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss