Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.latvianforest.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Teckningsperiod:

31 mars 2014 - 22 april 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,3 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter medför rätt att teckna två (2) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Denna företrädesemission på 15,3 Mkr är en del av en total finansiering på 65,5 Mkr. Där 36,4 Mkr utgörs av riktade emissioner och 15 Mkr via bankfinansiering.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss