Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.latvianforest.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Teckningsperiod:

31 juli 2013 - 31 juli 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,7 Mkr

Teckningskurs:

6,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission, till en begränsad krets av investerare som tidigare meddelat sitt intresse att delta i riktade emissioner.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss