Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.latvianforest.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Teckningsperiod:

19 november 2012 - 7 december 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,3 + 5,0 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 november 2012

Värdering:

Pre-money 22 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 befintlig aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) uniträtt. Det krävs tre (3) uniträtter för att teckna en (1) Unit. En unit består av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Om företrädesemissionen övertecknas så kan bolaget använda en övertilldelningsoption och få in ytterligare 5 Mkr.

Den vederlagsfria teckningsoptionen ger rätt att under perioden 2014-03-03 - 2014-05-30 teckna en (1) ny B-aktie till en kurs om 9,00 kronor.

Uppdatering: Totalt tecknades aktier för 10,8 Mkr, dvs Latvian Forest använde övertilldelningsoptionen.

Uppdaterat: 2012-12-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss