Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers AB
Storgatan 36
92131 Lycksele

Hemsida:

www.lapplandgoldminers.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och området Haveri i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition.

Teckningsperiod:

27 april 2009 - 12 maj 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

12 maj 2009

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 51,8 Mkr och post money 83,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare. Dock har aktieägare som representerar cirka 23,5 miljoner aktier i Bolaget har muntligen förbundit sig att inte utnyttja sina teckningsrätter i aktuell emission, då dessa aktieägare tecknade aktier i den riktade nyemission som genomfördes under februari 2009

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss