Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lappland Goldminers AB

Lappland Goldminers AB
Storgatan 36
92131 Lycksele

Hemsida:

www.lapplandgoldminers.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och området Haveri i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition.

Teckningsperiod:

1 juni 2011 - 15 juni 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

78 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 maj 2011

Värdering:

Pre-money 117 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje 1 aktie erhålls 2 teckningsrätter. 3 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie

Post:

Övrigt:

Hela företrädesemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser samt emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2011-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss