Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Labs2 Group AB

Labs2 Group AB

Labs2 Group AB
Winstrupsgatan 1
22222 Lund

Hemsida:

www.labs2.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Labs2 är en koncern som med teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt sina uppdragsgivare.

Teckningsperiod:

9 juni 2010 - 23 juni 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,5 Mkr

Teckningskurs:

0,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 juni 2010

Värdering:

Pre-money 14,25 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje 1 aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls 1 teckningsrätt. För teckning av 2 nya aktier erfordras 3 teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Styrelsens bedömning är att detta kapital räcker till dess att första delen av tvisten med Bredband2 är avgjord. Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelse samt emissionsgarantier. <a href="http://www.nyemission.nu/labs2_nyemission_video.php">Video där VD Jonas Birgersson presenterar Labs2 nyemission.</a>

Uppdaterat: 2010-06-13

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss