Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Labs2 Group AB

Labs2 Group AB

Labs2 Group AB
Winstrupsgatan 1
22222 Lund

Hemsida:

www.labs2.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Labs2 är en koncern som med teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt sina uppdragsgivare.

Teckningsperiod:

9 november 2007 - 23 november 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

53 Mkr

Teckningskurs:

0,16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 november 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Hela emissionsvolymen är säkrad via teckningsförbindelser ingångna av styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt emissionsgarantier utställda av ett garantkonsortium bestående av externa investerare. Ersättningen till garantkonsortiet uppgår till 8 procent av garanterat belopp.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss