Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Labs2 Group AB

Labs2 Group AB

Labs2 Group AB
Winstrupsgatan 1
22222 Lund

Hemsida:

www.labs2.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Labs2 är en koncern som med teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt sina uppdragsgivare.

Teckningsperiod:

17 juni 2009 - 1 juli 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

19,8 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 maj 2009

Värdering:

Pre money 13,2 Mkr och post money 33 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2

Post:

Övrigt:

Emissionen är till 72,2 procent, motsvarande ca 14,3 MSEK, garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtagande. Handel i teckningsrätter sker under perioden 17 - 26 juni 2009.

Uppdaterat: 2009-06-18

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss