Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Labs2 Group AB

Labs2 Group AB

Labs2 Group AB
Winstrupsgatan 1
22222 Lund

Hemsida:

www.labs2.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Labs2 är en koncern som med teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt sina uppdragsgivare.

Teckningsperiod:

4 augusti 2014 - 18 augusti 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,46 Mkr

Teckningskurs:

0,29 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 juli 2014

Värdering:

6,92 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: En mindre justering har gjorts av datumen.

Uppdaterat: 2014-07-30

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss