Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kvix AB

Kvix AB

Kvix AB
Kaserngatan 2
903 47 Umeå

Hemsida:

kvix.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kvix erbjuder sina användare videosändningar med tränings- och yogapass av inspiratörer.

Teckningsperiod:

12 november 2021 - 25 november 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

1 december 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

35 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 750 aktier.

Övrigt:

Kvix noteras på NGM Nordic SME den 6 december 2021.

Kvix har erhållit teckningsåtaganden om cirka 19 Mkr.

11 Mkr av Erbjudandet har förinbetalats i form av ett brygglån i juni 2021.

100 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet samt nya aktier som tecknas av vissa ankarinvesterare är föremål för en lock-up period om tolv eller sex månader från första dag för handel på NGM Nordic SME.

Uppdaterat: 2021-11-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss