Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kungsleden AB

Kungsleden AB

Kungsleden AB
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.kungsleden.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige.

Teckningsperiod:

10 mars 2017 - 24 mars 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 638 Mkr

Teckningskurs:

45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 mars 2017

Värdering:

8 190 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare i Kungsleden kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje existerande stamaktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter kommer att berättiga till teckning av en (1) ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden från Kungsledens största privata aktieägare Gösta Welandson och Olle Florén med bolag, motsvarande 17,2 procent av nyemissionen. Resterande delen av nyemissionen garanteras av Gösta Welandson med bolag.

Uppdaterat: 2017-03-09

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss