Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kungsleden AB

Kungsleden AB

Kungsleden AB
Vasagatan 7
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.kungsleden.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige.

Teckningsperiod:

23 september 2014 - 8 oktober 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1,5 Mdkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 september 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Villkoren presenteras den 12 september 2014.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss