Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kontigo Care AB

Kontigo Care AB

Kontigo Care AB
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala

Hemsida:

www.kontigocare.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.

Teckningsperiod:

19 juni 2017 - 19 juni 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

47,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Anders Staaf, Christer Forsström, Christer Jönsson, Christer Staaf, Gerhard Dal, Gunnar Lindén, Niclas Andersson, Nils Arnemo, Ulf Tidholm.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss