Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kontigo Care AB

Kontigo Care AB

Kontigo Care AB
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala

Hemsida:

www.kontigocare.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.

Teckningsperiod:

31 oktober 2016 - 31 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

3,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, till Göran Månsson 133 334 aktier, Skillstreaming AB 146 667 aktier, Niclas Löwgren 66 667 aktier, Lipco AB 60 000 aktier, Olist AB 140 000 aktier, Jan Pettersson 130 000 aktier, Luca Di Stefano 27 000 aktier, Filip Bergfelt privat och via Göteborgs Villa och Husmåleri AB 80 001 aktier, Jyrki Salmela privat och via Jyreva Invest AB 135 000 aktier, Oliver Molse 333 335 aktier, Oscar Molse 66 667 aktier, Gabriel Dal 26 500 aktier, Deck af Lilja AB 133 333 aktier, Johan Svensson 133 333 aktier, Thomas Andersson 253 336 aktier, Oscar Duvik 133 334 aktier och Patrik Blomdahl 133 333 aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss