Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kontigo Care AB

Kontigo Care AB

Kontigo Care AB
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala

Hemsida:

www.kontigocare.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.

Teckningsperiod:

24 maj 2016 - 10 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,8 Mkr + 4,2 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2016

Värdering:

18,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna tecknings- garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp.

Utöver företrädesemissionen kan bolaget vid stort intresse använda en övertilldelningsoption på 4,2 Mkr.

Uppdaterat: 2016-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss