Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kontigo Care AB

Kontigo Care AB

Kontigo Care AB
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala

Hemsida:

www.kontigocare.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.

Teckningsperiod:

30 april 2015 - 22 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,7 Mkr

Teckningskurs:

9,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

41,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesemission, men det går bra att teckna utan företrädesrätt då målet är att uppnå en bred spridning inför noteringen.

Post:

Valfritt antal.

Övrigt:

Efter nyemissionen, som är säkerställd i sin helhet, noteras Kontigo Care på First North.

För varje femtal tecknade och tilldelade aktier medföljer vederlagsfritt en (1) teckningsoption som berättigar till nyteckning av lika många aktier till en teckningskurs om 9,50 kr t o m den 31 maj 2016.

Uppdaterat: 2015-05-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss