Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Koggbron Fastigheter AB

Koggbron Fastigheter AB

Koggbron Fastigheter AB
Sankt Paulsgatan 34
118 48 Stockholm

Hemsida:

koggbron.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Koggbron är ett mindre fastighetsbolag. Koggbron Fastigheter AB hette tidigare Business Control Systems Sverige AB.

Teckningsperiod:

15 november 2010 - 31 januari 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

0,85 kr

Likviddag:

15 december 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 12,24 Mkr

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

5000 aktier.

Övrigt:

Business Control Systems noteras på Aktietorget den 11 januari 2011. Business Control System har genom kvittningar från befintliga aktieägare, erhållit åtaganden om totalt 2 700 000 kr motsvarande 67,5% procent av det totala emissionsbeloppet.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 31 januari 2011. Notering på Aktietorget sker när emissionen är genomförd.

Uppdaterat: 2011-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss