Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Klövern AB

Klövern AB

Klövern AB
Nyckelvägen 14
611 31 Nyköping

Hemsida:

www.klovern.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning.

Teckningsperiod:

7 november 2014 - 17 november 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1050 Mkr + 825 Mkr

Teckningskurs:

150 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Öppen för allmänheten i Sverige samt institutioner.

Post:

Övrigt:

Vid god efterfrågan kan erbjudandet komma att utökas med ytterligare högst 825 Mkr.

Den årliga utdelningen uppgår till 10 kronor per preferensaktie, vilket innebär att de nyemitterade preferensaktierna ger en årlig direktavkastning om 6,7 procent.

Uppdaterat: 2014-11-14

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss