Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Klövern AB

Klövern AB

Klövern AB
Nyckelvägen 14
611 31 Nyköping

Hemsida:

www.klovern.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning.

Teckningsperiod:

20 september 2012 - 28 september 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

503,2 Mkr

Teckningskurs:

136 kr per preferensaktie

Likviddag:

4 oktober 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands, inklusive Klöverns befintliga aktieägare, har möjlighet att teckna preferensaktier i erbjudandet.

Post:

Övrigt:

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Law Firm Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Klövern i samband med erbjudandet.

Uppdatering: Teckningstiden för institutioner har förkortats till kl12.00 den 26 september 2012.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss