Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Klaria Pharma Holding AB

Klaria Pharma Holding AB

Klaria Pharma Holding AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby

Hemsida:

klaria.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klaria Pharma Holding AB hette tidigare Annodam AB.

Teckningsperiod:

17 juli 2020 - 17 juli 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,4 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

133,3 Mkr pre-money

Villkor:

Nyemissionen riktas till ett konsortium av svenska och utländska investerare, däribland MK Capital AB. MK Capital AB kontrolleras av Masoud Khayyami som bland annat är grundare och ordförande i finansbolaget Cardeon Futuring Finance. Störst tecknare i emissionen är MK Capital och närstående med 16%, resterade del tecknas av 13 investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss