Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kilimanjaro Gold AB

Kilimanjaro Gold AB

Kilimanjaro Gold AB
Laxvägen 58
181 30 Lidingö

Hemsida:

kilimanjarogold.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kilimanjaro Gold är ett svensk-tanzaniskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på guldprojekt i östafrikanska Tanzania. Bolagets målsättning är att förvärva och utveckla fyndigheter där potential finns att bevisa mineraltillgånger på 100 000 till 1 miljon oz guld. Koncernen består av det svenska moderbolaget Kilimanjaro Gold AB och de tanzaniska dotterbolagen Mara Mine Development Ltd och Uhuru Resources Ltd.

Teckningsperiod:

1 augusti 2012 - 24 september 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

12000 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Emissionen har tecknats av ett 20-tal svenska och utländska privatpersoner.

Obs, datumen är ungefärliga.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss