Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kentima Holding AB

Kentima Holding AB

Kentima Holding AB
Kastanjevägen 2
245 22 Staffanstorp

Hemsida:

www.kentima.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen.

Teckningsperiod:

10 juni 2015 - 29 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

3,15 kr per unit / 1,05 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

12,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) Unit, bestående av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO 1 B.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till strax över 50 procent av teckningsförbindelser från befintliga huvudägare och nya investerare som tecknar med stöd av huvudägares företrädesrätt.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 2,5 Mkr användas.

Uppdaterat: 2015-06-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss