Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kentima Holding AB

Kentima Holding AB

Kentima Holding AB
Kastanjevägen 2
245 22 Staffanstorp

Hemsida:

www.kentima.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen.

Teckningsperiod:

12 maj 2014 - 30 maj 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,9 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 maj 2014.

Värdering:

21,1 Mkr pre-money och 38 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. För varje befintlig A- eller B-aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 100% genom garantier och teckningsförbindelser.

Västra Hamnen Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt legal rådgivare åt Kentima i samband med företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2014-05-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss