Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Karolinska Development AB

Karolinska Development AB

Karolinska Development AB
Fogdevreten 2
17177 Solna

Hemsida:

www.karolinskadevelopment.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Riskkapitalbolag med rötter i och koppling till Karolinska Institutet.

Teckningsperiod:

21 november 2008 - 5 december 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

147,3 Mkr

Teckningskurs:

60 kr

Likviddag:

5 december 2008

Avstämningsdag:

19 november 2008

Värdering:

Pre-money 1532,7 Mkr och post money 1680,0 Mkr.

Villkor:

Vid överteckning har nuvarande ägare företräde i förhållande till de antal aktier de äger.

Post:

Det lägsta antal aktier man kan teckna utan teckningsrätt är 1000 aktier, dvs 60.000 kr.

Övrigt:

En notering planeras till andra halvan av 2010.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss