Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Karolinska Development AB

Karolinska Development AB

Karolinska Development AB
Fogdevreten 2
17177 Solna

Hemsida:

www.karolinskadevelopment.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Riskkapitalbolag med rötter i och koppling till Karolinska Institutet.

Teckningsperiod:

5 november 2014 - 5 november 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

63 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Sino Biopharmaceutical, ett bolag tillhörande Charoen Pokphand Group (CP Group).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss