Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Karo Pharma AB

Karo Pharma AB

Karo Pharma AB
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

Hemsida:

www.karobio.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Karo Pharma är ett health care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Karo Pharma hette tidigare Karo Bio AB.

Teckningsperiod:

15 december 2017 - 29 december 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

794,3 Mkr

Teckningskurs:

29 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 december 2017

Värdering:

2 383 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 5 december 2017.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2017-12-22

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss